Công ty bất động sản Buôn Ma Thuột | CTY Bất động sản An Cư Homes | công ty BĐS hàng đầu BMT – Đắk Lắk – Tây Nguyên

TUYỂN DỤNG

CÔNG VIỆC LÀ ĐAM MÊ

Với phương châm xem nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất, Công ty cổ phần Địa Ốc An Cư chia sẻ cơ hội phát triển sự nghiệp đến với tất cả người lao động.

Bạn đã sẵn sàng trở thành thành viên công ty, chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn.

Công ty bất động sản Buôn Ma Thuột | CTY Bất động sản An Cư Homes | công ty BĐS hàng đầu BMT – Đắk Lắk – Tây Nguyên
Công ty bất động sản Buôn Ma Thuột | CTY Bất động sản An Cư Homes | công ty BĐS hàng đầu BMT – Đắk Lắk – Tây Nguyên

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Thời hạn nộp hồ sơ
1 Nhân viên kinh doanh 30  Người / Khu vực

+ Buôn Ma Thuột, Krông Pắk, Cư Kuin, EaKar

+ Miền Trung 

+ Tây Nguyên

+ Gia Lai

+ Kon Tum

31/12/2020
2 Trưởng phòng kinh doanh 05 Người / Khu vực

+ Buôn Ma Thuột, Krông Pắk, Cư Kuin, EaKar

+ Miền Trung 

+ Tây Nguyên

+ Gia Lai

+ Kon Tum

31/12/2020
3 Thư ký, Kế Toán 01 Người / Khu vực

+ Buôn Ma Thuột, Krông Pắk, Cư Kuin, EaKar

+ Miền Trung 

+ Tây Nguyên

+ Gia Lai

+ Kon Tum

31/12/2020

 

CÔNG VIỆC LÀ ĐAM MÊ

Với phương châm xem nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất, Công ty cổ phần Địa Ốc An Cư chia sẻ cơ hội phát triển sự nghiệp đến với tất cả người lao động.

Công ty bất động sản Buôn Ma Thuột | CTY Bất động sản An Cư Homes | công ty BĐS hàng đầu BMT – Đắk Lắk – Tây Nguyên

Bạn đã sẵn sàng trở thành thành viên công ty, chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn.

Công ty bất động sản Buôn Ma Thuột | CTY Bất động sản An Cư Homes | công ty BĐS hàng đầu BMT – Đắk Lắk – Tây Nguyên

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Thời hạn nộp hồ sơ
1 Nhân viên kinh doanh 30  Người / Khu vực

+ Buôn Ma Thuột, Krông Pắk, Cư Kuin, EaKar

+ Miền Trung 

+ Tây Nguyên

+ Gia Lai

+ Kon Tum

30/9/2020
2 Trưởng phòng kinh doanh 05 Người / Khu vực

+ Buôn Ma Thuột, Krông Pắk, Cư Kuin, EaKar

+ Miền Trung 

+ Tây Nguyên

+ Gia Lai

+ Kon Tum

30/9/2020
3 Thư ký, Kế Toán 01 Người / Khu vực

+ Buôn Ma Thuột, Krông Pắk, Cư Kuin, EaKar

+ Miền Trung 

+ Tây Nguyên

+ Gia Lai

+ Kon Tum

30/9/2020