Hàng loạt thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ áp dụng từ ngày 01/09/2021

Theo thông tư 09/2021/TT-BTNMT sẽ có điểm mới liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) áp dụng từ ngày 01/09/2021. Vậy cùng tìm hiểu những điểm mới ngay sau đây.

1. Không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm sổ đỏ

Trong khoản 5 điều 11, thông tư 09 quy định khi cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được vận hành, kết nối với dữ liệu lĩnh vực đất đai sẽ có nhiều điểm thuận lợi hơn với người dân. Theo đó, khi người dân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ mà có yêu cầu thanh phần là bản sao giấy chứng minh thư nhân dân/giấy chứng minh quân đội/thẻ căn cước công dân/sổ hộ khẩu/giấy tờ khác chứng minh nhân thân, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Vì vậy, người dân sẽ không bị yêu cầu nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân.

sổ đỏ

Không bị yêu cầu nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân

2. Điểm mới về mã vạch của sổ đỏ

Mã vạch được dùng để quản lý, tra cứu thông tin về sổ đỏ, hồ sơ cấp sổ đỏ, thể hiện dưới dạng cấu trúc MV = MX.MN.ST. Với mã MX (mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất), thông tư 09 bổ sung thêm quy định về việc ghi mã này trong trường hợp địa phương không có đơn vị hành chính cấp xã. Trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã mã MX được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định từ thủ tướng về danh mục, mã số đơn vị hành chính Việt Nam.

Mã vạch có sự thay đổi nhất định

3. Sửa quy định cấp sổ đỏ khi đăng kí biến động đất đai

Thông tư 09 đã bổ sung thêm 2 trường hợp đăng kí biến động được cấp sổ là:

  • Thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đối với trường hợp sổ đã được cấp chung cho nhiều thửa. Trước đây, điểm A khoản 2 điều 19, thông tư 23 chỉ quy định trường hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới, tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật.
  • Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định. Thông tư cũ trước đây chỉ quy định thay đổi toàn bộ thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính.

Việc bổ sung như trên đã nâng tổng số trường hợp đăng kí biến động đất đai được cấp sổ mới lên 13 trường hợp như hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới, tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp quy định pháp luật.

sổ đỏ

Sửa quy định cấp sổ khi đăng kí biến động đất đai

4. Cách ghi xác nhận việc tặng cho thửa đất trên sổ

Thông tư 09 làm rõ hơn cách việc xác nhận trên sổ trường hợp tặng thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác. Cụ thể, trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì sổ ghi đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm (đường giao thông/thủy lợi/công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm kí văn bản về việc tăng cho đất”.

Trường hợp tặng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất hay một số thửa đất trên sổ đã cấp chung cho nhiều thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi, công trình công cộng khác thì sổ đã cấp được ghi đã tặng cho… m2 thuộc thửa đất số… tờ bản đồ số… (ghi lần lượt diện tích, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính từng thửa đất) để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác)…

sổ đỏ

Ghi xác nhận việc tặng cho thửa đất trên sổ 

Xem thêm: Sổ đỏ và sổ hồng về bản chất có sự khác nhau như thế nào?

Trên đây là một số thông tin chính liên quan đến việc thay đổi liên quan đến sổ đổ từ ngày 01/09/2021. Hi vọng các bạn sẽ hiểu được phần nào để có thể thực hiện đúng quy định liên quan đến sổ.

Bình luận