6 thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ có hiệu lực từ 2021

Từ ngày 08/02/2021, 6 thay đổi liên quan đến việc cấp mới/cấp lại sổ đỏ. Thời gian, địa điểm và chi phí làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng đất vẫn chưa hiểu rõ, thậm chí là không nắm được những thông tin này, tương lai có thể phát sinh những tranh chấp đáng tiếc. Dưới đây An Cư sẽ tổng hợp đầy đủ 6 thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ có hiệu lực từ 2021.

1. Được chọn thời gian & địa điểm làm sổ đỏ, kể cả tại nhà

Đây là điểm đáng chú ý nhất trong nghị định số 148/2020/NĐ-CP. Cho phép người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép làm sổ đỏ với thủ tục diễn ra nhanh gọn, đơn giản ngay tại nhà.

 • Tùy theo nhu cầu, người dân có thể lựa chọn thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp/cấp lại/cấp đổi giấy chứng nhận. Chỉ cần thỏa thuận trước với phía văn phòng/chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại nơi có đất. Lưu ý việc thỏa thuận, giải quyết thủ tục này không được quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND tỉnh quy định.
 • Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua bộ phận một cửa trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ. Trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận tại địa điểm ngoài trụ sở văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai theo nhu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

sổ đỏ

Được phép thay đổi địa điểm làm sổ đỏ

Có thể thấy rằng xét về mặt quy định thì khá cởi mở. Giúp ích rất nhiều cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tạo điều kiện thực hiện việc xin cấp sổ đỏ mà không mất quá nhiều thời gian, công sức chờ đợi đến làm thủ tục tại các cơ quan chức năng như trước đây.

2. Thêm cơ quan được phép cấp/cấp đổi/cấp lại sổ đỏ 

Theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP từ 08/02/2021 sẽ có thêm một cơ quan có thẩm quyền cấp/ cấp đổi/cấp lại sổ đỏ. Chính là chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (theo quy định hiện hành chỉ có văn phòng đăng ký đất đai). Như vậy, cùng với việc bổ sung này kể từ ngày 08/02/2021, văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Đều là cơ quan có thẩm quyền trong vấn đề cấp/cấp đổi/cấp lại sổ đỏ nhà đất.

Trường hợp địa phương đó chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì nơi thực hiện thủ tục sẽ là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, huyện. Trong đó:

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ xin cấp/cấp đổi/cấp lại sổ đỏ. Từ các tổ chức, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ xin cấp/cấp đổi/cấp lại sổ đỏ. Từ phía hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư tại nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

sổ đỏ

Thêm một cơ quan có thẩm quyền cấp/ cấp đổi/cấp lại sổ đỏ

3. Thêm một loại giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với hộ gia đình, cá nhân trong nước

Pháp luật quy định hộ gia đình, cá nhân trong nước nếu muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có giấy phép xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, theo quy định mới thuộc nghị định số 148 có hiệu lực từ 08/02/2021 hộ gia đình, cá nhân trong nước muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn trong trường hợp phải xin giấy phép xây dựng. Điểm mới của quy định là việc công nhận cả giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn.

Bên cạnh giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn cũng cần các loại giấy tờ khác. Để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giữ nguyên theo quy định hiện hành như:

 • Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về thanh lý, hòa giải nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05/07/1994.
 • Giấy tờ về giao/tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết (nếu có).

4. Mở rộng thêm điều kiện cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở

Nếu như theo quy định cũ tại điểm A Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 43/2014 một trong những điều kiện để hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư… Được phép cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở phải có giấy phép xây dựng công trình.

Tuy nhiên, theo quy định mới thì điều kiện trên được nới rộng hơn. Theo đó, sẽ tiến hành công nhận cả giấy phép xây dựng công trình có thời hạn. Từ ngày 08/02/2020 hộ gia đình, cá nhân trong nước và cộng đồng dân cư phải có giấy phép xây dựng công trình, giấy xây dựng công trình có thời hạn để được cấp loại chứng nhận quyền sở hữu.

sổ đỏ

Mở rộng điều kiện cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

5. Dồn điền đổi thửa không được cấp đổi sổ đỏ

Dồn điền đổi thửa chính là việc mà hộ gia đình, cá nhân thực hiện đổi quyền sử dụng đất một hay nhiều mảnh đất nông nghiệp của mình cho một hay nhiều hộ gia đình, cá nhân khác. Nhằm tập hợp mảnh đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của mình thành hệ thống. Trên cơ sở đó canh tác đất nông nghiệp sẽ được thuận tiện và hiệu quả hơn.

Theo như quy định cũ một trong các trường hợp được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khi thực hiện dồn điền đổi thửa, đo đạc xác định diện tích, kích thước thửa đất. Tuy nhiên, kể từ ngày 08/02 trở lại đây dồn điền đổi thửa sẽ được cấp sổ đỏ mới thay vì cấp đổi như trước.

Thủ tục xin cấp mới sổ đỏ đất khi dồn điền đổi thửa

 • Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Giấy tờ cá nhân (CMND, sổ hộ khẩu)
  • Sổ đỏ đã cấp
  • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp được công chứng & chứng nhận theo quy định pháp luật.
 • Bước 2: Người sử dụng đất sẽ đem hồ sơ nộp tại văn phòng đăng ký đất đai. Cơ quan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận xử lý nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định.
 • Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị hồ sơ để phòng tài nguyên & môi trường trình UBND cấp huyện cấp sổ đỏ cho người đã thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa theo đúng với phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi có sổ đỏ mới sẽ tiến hành trao cho phía người sử dụng đất. Đồng thời cập nhật và chỉnh lý thông tin vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính địa phương.

Nắm rõ thủ tục xin cấp mới sổ đỏ đất khi dồn điền đổi thửa

6. Cấp sổ đỏ mới khi dồn điền đổi thửa trường hợp đất bị thế chấp

Để thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ mới trong trường hợp này thì người sử dụng đất phải nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền đất cho văn phòng đăng ký đất đai. Cơ quan có trách nhiệm thông báo trường hợp này cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp để xác nhận việc đăng ký thế chấp. Việc trao đổi sổ đỏ mới sẽ thực hiện đồng thời giữa ba bên:

 • Văn phòng đăng ký đất đai
 • Người sử dụng đất & tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất
 • Tài sản gắn liền với đất.

Xem thêm: Sổ đỏ và sổ hồng về bản chất có sự khác nhau như thế nào?

Người sử dụng đất sẽ ký và nhận sổ đỏ mới từ phía văn phòng đăng ký đất đai để trao cho bên tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp. Bên phía tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao lại sổ đỏ cũ đang thế chấp cho phía văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Bình luận